Ziņas RigaTV24 Digitālais ceļvedis 2021. gada 10. maijs
Iespējas Zemgales uzņēmējiem

Iespējas Zemgales uzņēmējiem

Zemgales Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa uzsver priekšrocības un iespējas Zemgales uzņēmumiem digitālas attīstības ceļā – sadarbība ar pašvaldībām un Digitālās inovācijas centru.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt