09.05.2021 Digitālais ceļvedis

09.05.2021 Digitālais ceļvedis

Stipru Latviju veido stipri reģioni. Šis ir laiks, kad tapusi reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības plāns tuvākajiem septiņiem gadiem. Cikla #DIGITĀLAISCEĻVEDIS raidījuma tēma “Digitalizācija: reģionu izaugsmē” par digitalizāciju un tās nozīmi Vidzemes un Zemgales reģionu attīstībā, īpaši mazā un vidējā uzņēmuma segmentā. Raidījumā skaidrojām kāda ir digitālā gatavība un briedums reģionos un kādi ir digitālie mērķi un apņemšanās reģionu attīstības stratēģijās tuvākajiem gadiem, kā arī iepazināmies ar uzņēmuma digitālo “Kickstart” treniņu iespējām un patiesiem uzņēmumu veiksmes stāstiem.


Diskusijā piedalās: Mairita Pauliņa (Zemgalas Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja), Dr. Alvis Sokolovs, Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes dekāns), Aleksandrs Ļubinskis (Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs), Kaspars Elarts (SIA “Latvia Packing” valdes priekšsēdētājs) un Edgars Kravalis (SIA “Tīrradnis” vadītājs).

Ciklu #DIGITĀLAISCEĻVEDIS veido Latvijas Informāciju tehnoloģiju klasteris, sagaidot Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidi Latvijā. Eiropas Digitālās inovācijas centra mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā, stiprinot uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem. Digitālās attīstības gids Latvijas uzņēmumiem: www.dih.lv


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt