Digitālā pratība pāri visam

Digitālā pratība pāri visam

Raksturojot uzņēmumu digitālo attīstību Vidzemē, Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Ļubinskis atzīst, ka “Vidzemē mēs lielu uzsvaru liekam uz to, ka nepieciešama ir bāze. Pamats ir zināšanās un izpratnē.”


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt