Digitālais briedums un gatavība reģionos

Digitālais briedums un gatavība reģionos

Vērtējot uzņēmumu digitālo briedumu un gatavību Vidzemes un Zemgales reģionos, Dr. Alvis Sokolovs, Vidzemes Augstkolas Inženierzinātņu fakultātes dekāns aicina uzņēmumus pārskatīt procesus, kurus efektivizēt, un tikai tad spert nākamo soli - transformēt digitāli.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt