Iespējas Zemgales uzņēmējiem

Iespējas Zemgales uzņēmējiem

Zemgales Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa uzsver priekšrocības un iespējas Zemgales uzņēmumiem digitālas attīstības ceļā – sadarbība ar pašvaldībām un Digitālās inovācijas centru.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt