18.02.2021 Jēkabpils laiks

18.02.2021 Jēkabpils laiks

Tas, vai izdosies pilotprojekts par bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu Jēkabpilī, atkarīgs no iedzīvotājiem.
Uzsākta Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” siltināšana.
Ieteikt