Pilotprojekts atkarīgs no iedzīvotājiem

Pilotprojekts atkarīgs no iedzīvotājiem

Tas, vai izdosies pilotprojekts par bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu Jēkabpilī, atkarīgs no iedzīvotājiem.
Ieteikt