Ziņas VDTV Jēkabpils laiks 2021. gada 18. februāris
18.02.2021 Jēkabpils laiks

18.02.2021 Jēkabpils laiks

Tas, vai izdosies pilotprojekts par bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu Jēkabpilī, atkarīgs no iedzīvotājiem.
Uzsākta Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” siltināšana.
Ieteikt