Uzsākta Salas novada PII “Ābelīte” siltināšana

Uzsākta Salas novada PII “Ābelīte” siltināšana

Uzsākta Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” siltināšana.
Ieteikt