Profesijas nāk un iet, prasmes saglabājas

Profesijas nāk un iet, prasmes saglabājas

Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnies Raimonds Liepiņš norāda, ka profesijas nāk un iet, taču prasmes saglabājas. Viņš uzsver būtiskākās trīs prasmes – loģiskā domāšana, komunikācijas prasmes un digitālās prasmes, norādot, ka „Lielākais izaicinājums ir spēja mācīties!“


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt