E-apmācība uzņēmuma darbiniekiem

E-apmācība uzņēmuma darbiniekiem

Rupēties par darbinieku izglītošanu un sagatavotību datu drošības un aizsardzības jautājumos iespējams, izmantojot datu tehnoloģijas uzņēmuma SQUALIO piedāvāto datu drošības un aizsardzības e-apmācības programmu. Plašāk par to stāsta Elīna Girne, vadošā juriste datu tehnoloģiju uzņēmumā SQUALIO, datu drošības un aizsardzības eksperte.


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt