Ziņas RigaTV24 Digitālais ceļvedis 2021. gada 21. decembris
Digitālā pratība ir svarīga kompetence jebkuram profesionālim

Digitālā pratība ir svarīga kompetence jebkuram profesionālim

Alise Dīrika (Riga TechGirls līdzradītāja un valdes locekle) uzsver, ka mums katram ir jābūt digitāli prasmīgam.
Riga TechGirls ir informācijas tehnoloģiju nozarē iesaistītu sieviešu radīta kopiena, kuras mērķis ir izglītot un iedvesmot sievieties pievienoties informācijas tehnoloģiju nozarei.


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt