Uzņēmumi par zemu novērtē savus darbiniekus

Uzņēmumi par zemu novērtē savus darbiniekus

Raksturojot tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumā, Liesma Rijniece, atgriezeniskās saites tehnoloģijas PEERO APP produkta attīstības vadītāja, norāda, ka uzņēmumi par zemu novērtē savus darbiniekus – viņu spējas un prasmes.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt