30.05.2021 Digitālais ceļvedis

30.05.2021 Digitālais ceļvedis

Ikvienā organizācijā tieši personāla vadība ir galvenais digitālo pārmaiņu virzītājs. Protams, uzņēmuma digitalizācija sākas ar vadību, taču tā realizēta tiek caur darbiniekiem. Būtiski apzināties un novērtēt personāla vadības nozīmi un lomu ikvienas organizācijas digitālā izaugsmē un attīstībā. Cikla #DIGITĀLAISCEĻVEDIS raidījuma tēma “DIGITALIZĀCIJA: personāla vadība digitālo pārmaiņu virzītājspēks” skaidrosim personāla vadības lomu un funkciju ieviešot jaunas tehnoloģijas uzņēmumā, šā brīža darbinieku digitālo pratību un briedumu mazā un vidējā uzņēmumā, kā arī digitalizācijas vēsmas organizācijas kultūrā.

Diskusijā piedālās: Aiga Irmeja (Latvijas Informācijas tehnoloģijas klastera izpildirektore), Pārsla Baško (ERDA Group Biznesa partnere un vadītāja), Liesma Rijniece (atgriezeniskās saites tehnoloģijas PEERO APP produkta attīstības vadītāja) un Ruta Pāvuliņa (AS “Cēsu Alus” personāla daļas vadītāja).

Ciklu #DIGITĀLAISCEĻVEDIS veido Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris, sagaidot Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidi Latvijā. Eiropas Digitālās inovācijas centra mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā, stiprinot uzņēmuma ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem. Digitālais attīstības gids Latvijas uzņēmumiem: www.dih.lv

Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt