Pārmaiņu process ilgtermiņā

Pārmaiņu process ilgtermiņā

Raksturojot tehnoloģijas ieviešanas procesu, Liesma Rijniece, atgriezeniskās saites tehnoloģijas PEERO APP produkta attīstības vadītāja atzīst, ka pārmaiņu laiks prasa apmēram gadu, lai ieviestu tehnoloģiju, nostiprinātu un padarītu par paradumu katram darbiniekam.

Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt