Tikai no uzņēmuma darbiniekiem atkarīga uzņēmuma attīstība

Tikai no uzņēmuma darbiniekiem atkarīga uzņēmuma attīstība

Raksturojot tehnoloģiju nozīmi uzņēmuma attīstībā, Aiga Irmeja, Latvijas Informāciju tehnoloģiju klastera izpilddirektore norāda, ka tikai no pašiem darbiniekiem ir atkarīgs kādā veidā uzņēmums attīstīsies.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt