Kad patiesā tehnoloģijas ieviešana sākas

Kad patiesā tehnoloģijas ieviešana sākas

Raksturojot tehnoloģijas ieviešanas procesu, Pārsla Baško, ERDA Group biznesa partnere un vadītāja norāda, ka tehnoloģijas risinājuma ieviešana nevis beidzas pēc tās palaišanas, bet tikai sākās.

Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt