Kā mazināt darbinieku bailes no digitalizācijas

Kā mazināt darbinieku bailes no digitalizācijas

Skaidrojot darbinieku bailes kļūt nevajadzīgam un liekam vai zaudēt darbu, Pārsla Baško, ERDA Group biznesa partnere un vadītāja uzsver, ka digitalizācija rada jaunas darba vietas.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt