Digitālās prasmes kā higiēnas komplekts

Digitālās prasmes kā higiēnas komplekts

Swedbank kā uzņēmums rūpējas par digitalizācijas un jaunu tehnoloģiju ienākšanu uzņēmumā gan kā pakalpojumu sniedzējs saviem klientiem, gan arī kā viens no savas nozares līderiem. Swedbank vecākā ekonomiste Agnese Buceniece uzsver mācīšanās prasmes nozīmi kā ieguldījumu sevī, savā labklājībā un savu nākotnes ienākumu palielināšanu.

Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt