Tīrradnis digitalizācijas pieredze

Tīrradnis digitalizācijas pieredze

Tīrradnis ir pirmā amatražotāju apvienība Latvijā, kas sastāv tikai no Latvijas mazajiem amatražotājiem, pulcējot unikālas un kvalitatīvas saimniecības. SIA “Tīrrandis” vadītājs Edgars Kravalis dalās pieredzē un gūtajās atziņās pēc dalības uzņēmumu digitālājā treniņā “Kickstart”, kas norisinājās Vidzemes reģionā.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt