Kas ir dati?

Kas ir dati?

Bieži vien nelielā biznesā, proti mazā un vidējā uzņēmumu segmentā ir maldīgs priekšstats, ka nav datu. „Dati ir jebkuršs informācijas komplekts, kas sniedz vērtību vai nozīmi kādam,“ norāda Elīna Girne, vadošā juriste datu tehnoloģiju uzņēmumā SQUALIO, datu drošības un aizsardzības eksperte.

Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt