24.04.2021 Būtu zinājis

24.04.2021 Būtu zinājis

Lauksaimniecības ietekme uz vidi un dzīvo radību; bioloģiskā lauksaimniecība.


Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Ieteikt