Būtu zinājis

Daba lūdz, lai kļūstam pret apkārtējo vidi draudzīgāki un atbildīgāki.

Ieteikt