26.06.2021 Būtu zinājis

26.06.2021 Būtu zinājis

Ūdeņu kvalitātes vispārējais stāvokļa novērtējums Latvijā.

Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Ieteikt