Kas ir digitālās prasmes?

Kas ir digitālās prasmes?

Katrs ar digitālajām prasmēm saprot savu. Vidzemes Augstskolas inženierzinātņu fakultātes dekāns Dr. Alvis Sokolovs skaidro, kas ir digitālās prasmes un kādos līmeņos tās iedalāmas.


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt