Maldīgs priekšstats - nav ko zagt

Maldīgs priekšstats - nav ko zagt

„Iespējams mēs nemaz nenojaušam par to, ka digitālā formātā glabājas vērtības, kuras var izmantot pret uzņēmumu,“ uzsver Armīns Palms, CERT.LV kiberdrošības eksperts.


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt