Higiēnas komplekts datu drošībai nelielam biznesam

Higiēnas komplekts datu drošībai nelielam biznesam

Elīna Girne, vadošā juriste datu tehnoloģiju uzņēmumā SQUALIO, datu drošības un aizsardzības eksperte par drošības higiēnas elementārajiem soļiem nelielam biznesam.


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt