17.10.2021 Digitālais ceļvedis 2. daļa

17.10.2021 Digitālais ceļvedis 2. daļa

Bieži vien nelielā biznesā, proti mazā un vidējā uzņēmumu segmentā ir maldīgs priekšstats, ka datu nav un vispŗ nav ko zagt. Cikla #DIGITĀLAISCEĻVEDIS raidījumā „DIGITALIZĀCIJA: datu drošība nelielam biznesam“ apzinam un skaidrojam kādas uzņēmējdarbībai nozīmīgas vērtības tiek glabātas digitālā formātā un kā nodrošināt to drošību – kas ir dati, kādas ir biežāk sastopamās ārējās un iekšējās kļūdas, kāpēc nepieciešams izglītot savus darbiniekus par datu drošību, kādi ir izplatītākie sociālās inženierijas paņēmieni.

Diskusijā piedalās: Elīna Girne (datu drošības un aizsardzības eksperte, vadošā juriste SQUALIO), Aivars Rožkalns (ABC Software valdes priekšsēdētājs) un Armīns Palms (kiberdrošības eksperts CERT.LV).

Ciklu #DIGITĀLAISCEĻVEDIS veido Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris, sagaidot Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidi Latvijā. Eiropas Digitālās invovācijas centra mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā, stiprinot uzņēmuma ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem. Digitālās attīstības gids Latvijas uzņēmumiem: www.dih.lv.


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt