Apdraudējums no iekšējā lietotāja arvien pieaug

Apdraudējums no iekšējā lietotāja arvien pieaug

ABC Software ir programmatūras izstrādes uzņēmums, kura risinājumi plaši tiek pielietoti elektronisko dokumentu apstrādē, elektronisko pakalpojumu un e-pārvaldes risinājumu izveidē, kā arī IT sistēmu integrācijā un sistēmu drošības risinājumu izveidē. Viens no uzņēmuma izstrādātajiem produktiem ir E-STEPCONTRIL, kuru lieto, lai datu aizsardzības nolūkos identificētu informācijas sistēmas lietotāju aizdomīgas darbības, kas nav bijušas raksturīgas konkrētam lietotājam iepriekšējā informācijas sistēmas lietošanas periodā. Par to plašāk stāsta Aivars Rožkalns, ABC Software valdes priekšsēdētājs.


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt