Lai uzņēmēji nāk pie augstskolām un saka, kas vajadzīgs

Lai uzņēmēji nāk pie augstskolām un saka, kas vajadzīgs

Vidzemes Augstskolā ir attīstītas studijas mākslīgā intelekta un kiberdrošības jomā. Tostarp, Vidzemes Augstskola parrakstījusi sadarbības līgumu ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, kas paredz savstarpēju zināšanu pārnesi, ņemot vērā digitalizācijas attīstības tendences. Sadarbība plānota mūžizglītības jomā un mūsdienu informācijas tehnoloģisko risinājumu integrēšanā tautsaimniecībā, kā arī citos projektos.

Augstskolām ir ciešāk jāsadarbojas ar nozarēm un jābūt atvērtām mainīt saturu. Vidzemes Augstskolas inženierzinātņu fakultātes dekāns Dr. Alvis Sokolovs norāda, ka augstskolām ir ciešāk jāsadarbojas ar nozarēm un jābūt atvērtām mainīt saturu, uzsverot: „ Augstskolu funkcija ir iedot domāšanas formātu.“

Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt