Mazā un vidējā uzņēmuma digitālā pratība

Mazā un vidējā uzņēmuma digitālā pratība

Raksturojot mazā un vidējā uzņēmuma digitālo pratību, Aiga Irmeja, Latvijas Informāciju tehnoloģiju klastera izpilddirektore norāda, ka šobrīd mazais un vidējais uzņēmums Eiropas līmenī krietni atpaliek, taču novērojama pozitīva attīstības tendence.


Ciklu #DIGITĀLAISCEĻVEDIS veido Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris, sagaidot Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidi Latvijā. Eiropas Digitālās inovācijas centra mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā, stiprinot uzņēmuma ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem. Digitālais attīstības gids Latvijas uzņēmumiem: www.dih.lv

Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt