Mācīšanās ir trīs pušu atbildība

Mācīšanās ir trīs pušu atbildība

Swedbank vecākā ekonomiste Agnese Bucenience uzsver, ka mācīšanās ir trīs pušu atbildība – valsts, uzņēmuma un paša cilvēka.

Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt