09.02.2024 Jēkabpils laiks

09.02.2024 Jēkabpils laiks

Jēkabpils daudzdzīvokļu mājās notiek plānotās gāzesvadu hermētiskuma pārbaudes.
Krustpils pamatskolā tur godā tradīcijas un svin Meteņus.
Ieteikt