Jēkabpils daudzdzīvokļu mājās notiek plānotās gāzesvadu hermētiskuma pārbaudes

Jēkabpils daudzdzīvokļu mājās notiek plānotās gāzesvadu hermētiskuma pārbaudes

Jēkabpils daudzdzīvokļu mājās notiek plānotās gāzesvadu hermētiskuma pārbaudes.
Ieteikt