Katram savs attīstības ceļš

Katram savs attīstības ceļš

Katram uzņēmuma ir savs attīstības ceļš un prioritātes, kā arī aktuālākie izaicinājumi,” norāda Valdis Krauklis, SIA “Bolderāja Serviss” valdes loceklis, daloties savā pieredzē procesu automatizācijā.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt