Digitālās pamatprasmes ir kritiskas

Digitālās pamatprasmes ir kritiskas

Zane Čulkstēna, ERDA dibinātāja un stratēģiskā konsultante uzsver digitālo pamatprasmju kritisko nozīmi.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt