Prasme mācīties kā uzņēmuma vērtība

Prasme mācīties kā uzņēmuma vērtība

Raksturojot vērtību nozīmi uzņēmuma ikdienas darbā, Aiga Irmeja, Latvijas Informāciju tehnoloģiju klastera izpilddirektore uzsver vēlmes mācīties un apgūt jaunas lietas nozīmi.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt