Kā Cēsu Alus ieviesa PEERO APP?

Kā Cēsu Alus ieviesa PEERO APP?

Datu tehnoloģijas uzņēmums SQUALIO radījis atgriezeniskās saites tehnoloģiju PEERO APP organizācijas vadībai un komandas saliedēšanai, palīdzot sajust piederību organizācijai un komandai, kuru vieno kopīga kultūra un vērtības. Sākoties pandēmijai ar visām tās izraisītajām sekām – attālināto darbu, darbinieku emocionālo nestabilitāti, izkliedētu komandu darbu – pozitīvas atgriezeniskās saites nozīme guva īpašu aktualitāti un nozīmi, tādējādi PEERO APP spēja palīdzēt jo daudziem uzņēmumiem un organizācijām.
Ruta Pāvuliņa, AS “Cēsu Alus personāla daļas vadītāja dalās CĒSU ALUS pieredzē, ieviešot atgriezeniskās saites tehnoloģiju PEERO APP.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt