Mašīnredze kā ļoti laba garšviela labam ēdienam

Mašīnredze kā ļoti laba garšviela labam ēdienam

Vismands Menjoks, SIA Wingo dibinātājs uzsver, ka prioritāri būtiski sakārtot un automatizēt uzņēmuma pamatprocesus.Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt