Mašīnredzes risinājumu ieguvumi mazajam un vidējam uzņēmumam

Mašīnredzes risinājumu ieguvumi mazajam un vidējam uzņēmumam

Agris Ņikitenko, RTU profesors uzsver, ka māksļīgā intelekta risinājumi sniedz iespēju augt straujāk un apsteigt citus.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt