Apmācības maziem un vidējiem uzņēmumiem

Apmācības maziem un vidējiem uzņēmumiem

Novērtējot digitalizācijas nepieciešamību kokrūpniecības nozarē maziem un vidējiem uzņēmumiem, Ieva Erele, Latvijas Kokrūpniecības Federācijas izpilddirektora vietniece aicina: “izmantot iespējas, kuras nāks, spēt pašiem nodefinēt savu vajadzību, kas trūkst un jārisina, liekot to lietā.”


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt