Iesniegti projektu pieteikumi par siltumapgādes sistēmas modernizāciju Jēkabpils novadā

Iesniegti projektu pieteikumi par siltumapgādes sistēmas modernizāciju Jēkabpils novadā

Iesniegti projektu pieteikumi par siltumapgādes sistēmas modernizāciju Jēkabpils novadā.
Ieteikt