Dombrovskis par izglītības nozari: Diemžēl man nav liela optimisma skatīties nākotnē Komentāri (1-2)
Avatar
Artūrs Ozols 29. maijs

Piemēros minētie fakti un skaitļi apliecina vienu , iedoma ,ka iespējams būvēt pakalpojumos būvētu ( šobrīd 70%IKP ) , pašpietiekamu ekonomiku , ir blefs. Latvijai nav resursu šādas tautsaimniecības uzturēšanai . Ne jau uzņēmēji veido 7% budžeta deficītu un 50% ikp lieluma valsts parādu . To veido slēpta sociālistiska iedoma ,ka politiskas koalīcijas grupējums vadīs valsti un pārvaldīs pakalpojumos balstītu saimniecisko sistēmu . Vācija , Japāna ,Dienvidkoreja , Singapūra , pat Ķīna sevi pozitīvi uztur tikai ar rūpniecisko ražošanu un eksportu. Seko energonesējus iegūstošās un eksportējošās valstis ,kuru ienākumi ir tipisks rentes ieņēmums , visi pārējie ir pasaules nabagi ,jo ASV bagātība balstās dolāra radītajās starptautiskajās iespējās .

Avatar
Artūrs Ozols 29. maijs

Uzskatu ,ka Latvijā būtu jāpāriet uz 10 klašu vispārēju bezmaksas izglītību . Visiem kuri vēlas iegūt augstāko izglītību būtu gadu jāmācās augstskolas specialitātes sagatavošanas specializētā kursā ,bet pēc tam attiecīgā bakalaura kursā . Arodizglītība ir pēc 10 klasēm jāapgūst ražošanas un pakalpojumus sniedzošo uzņēmumu apvienotajās arodskolās , ar prakšu vietām konkrētos uzņēmumos . Tas nozīmē , ka valsts budžets tiktu virzīts 10 klašu skolai ,tad augstskolai , konkrētu budžetu vietu uzturēšanai , bet arodizglītībai tiktu veidots īpašs uzņēmēju maksājumu nodoklis un aile grāmatvedības dokumentā beznodokļu prakses izmaksu segšanai . Skolu un skolotāju skaits ir būtiski jāsamazina tās apvienojot un atsevišķos priekšmetos veidojot interneta lekciju skolotāju palīgu darba vietas.