Eksperta viedoklis par esošo situāciju skolās

Eksperta viedoklis par esošo situāciju skolās

Komentāru sniedz Edgars Plētiens, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas metodiķis, Skola2030 padziļinātā kursa izstrādātājs un mācībspēks.
Ieteikt