Izklaide RigaTV24 CILVĒKI//STĀSTI 2018. gada 31. oktobris
31.10.2018 CILVĒKI//STĀSTI

31.10.2018 CILVĒKI//STĀSTI

Raidījuma tēma: Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros piedāvātās profesionālās izglītības un prasmju apmācību iespējas pieaugušajiem – cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Stāstnieki: Solveiga Kabaka – Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktora vietniece profesionālās rehabilitācijas jautājumos;
Ervita – Apgūst florist profesiju Sociālās integrācijas valsts aģentūrā;
Gints – Apgūst galdnieka palīga profesiju Sociālās integrācijas valsts aģentūrā;
Gaidis Galejs – Sociālās integrācijas valsts aģentūras kokapstrādes pasniedzējs.
Ieteikt