Vai bērni un pieaugušie, kas bieži pazūd, nav orgānu tirdzniecības upuri?

Vai bērni un pieaugušie, kas bieži pazūd, nav orgānu tirdzniecības upuri?

Komentē Agnese Zīle, Iekšlietu ministrijas nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos.
Ieteikt