Ziņas RigaTV24 Digitālais ceļvedis 2021. gada 7. marts
07.03.2021 Digitālais ceļvedis

07.03.2021 Digitālais ceļvedis

DIGITĀLAIS CEĻVEDIS: digitalizācija pārtikas ražošanas nozarē.

Pārtikas ražošana ir lielākā Latvijas tautsaimniecības nozare, kas veido lielāko iekšzemes kopprodukta daļu, kā arī sniedz eksporta rādītājus. Cikla #DIGITĀLAISCEĻVEDIS raidījuma tēma “Digitalizācija: pārtikas ražošana un tehnoloģijas”. Šajā raidījuma apzināsim pārtikas ražošanas nozares intereses un gatavību digitāli attīstīties. Ņemot vērā, ka tieši mazo un vidējo uzņēmumu īpatsvars Latvijā ir 99,7% ir īpaši svarīgi celt mazā un vidējā uzņēmuma digitalizācijas kapacitāti, tehnoloģiju lietojumu un izpratni par dažādajām iespējām.

Diskusijā piedalās Anna Marija Zīdere – Laizāne (FELICI produktu attīstības vadītāja), Agnis Jakubovičs (APPLY IT vadītājs), Kristaps Ročāns (Latvijas pārtikas bioekonomikas klastera valdes loceklis, izpilddirektors) un Toms Auškāps (BALTICOVO komunikācijas un attīstības direktors).

Ciklu #DIGITĀLAISCEĻVEDIS veido Latvijas Informāciju tehnoloģiju klasteris, sagaidot Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidi Latvijā. Eiropas Digitālās inovācijas centra mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā, stiprinot uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem.

Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt 1