Ziņas RigaTV24 Digitālais ceļvedis 2021. gada 6. decembris
Lauksaimniecība un 5G

Lauksaimniecība un 5G

Gatis Bērziņš (Agricon valdes loceklis) par to, kādu pienesumu lauksaimniecības nozarē sniegs 5G.
Agricon ir precīzās lauksaimniecības speciālists, kas nodarbojas ar informācijas vadītu, uz zināšanām balstītu un automatizētu augkopību. Precīzā lauksaimniecība, viedā lauksaimniecība, digitālā lauksaimniecība, precīzā ainava vai pat apakšlaukumu pārvaldība ir termini, kas raksturo vienu un to pašu aspektu - digitālo tehnoloģiju izmantošanu lauksaimniecībā. Agricon piegādā un uzstāda nepieciešamo tehnisko infrastruktūru, piemēram, augu sensorus un augsnes informāciju, izveido pilnu datu pārvaldības sistēmu, apmāca lauksaimniecības uzņēmumus un to darbiniekus gan agronomiski, gan tehniski, gan datu pārvaldības jomā.


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt