Tautsaimniecības izaugsmei nozīmīgi partiju uzstādījumi

Tautsaimniecības izaugsmei nozīmīgi partiju uzstādījumi

Komentāru sniedz Līva Zorgenfreija, Swedbank.
Ieteikt