Ziņas RigaTV24 Digitālais ceļvedis 2021. gada 21. decembris
Digitālās pārmaiņas ir ilgstošs process nevis kampaņa

Digitālās pārmaiņas ir ilgstošs process nevis kampaņa

Raksturojot mazā un vidējā uzņēmuma pirmos digitālo pārmaiņu soļus, Alise Dīrika (Riga TechGirls līdzradītāja un valdes locekle) aicina sākt ar domāšanu un tad meklēt trūkstošās kompetences.
Riga TechGirls ir informācijas tehnoloģiju nozarē iesaistītu sieviešu radīta kopiena, kuras mērķis ir izglītot un iedvesmot sievieties pievienoties informācijas tehnoloģiju nozarei.


Raidījums sagatavots projekta „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana“ ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt